Doklady potřebné k vyřízení pojistné události

Poškozený:
 • kopie řidičského průkazu
 • kopie technického průkazu
 • plná moc (stáhnout zde)
 • v případě leasingu DEVINKULACE ( uvolnění pojistného plnění )

Pojištěný (viník):
 • vyplněný dotazník pojišťovny
 • kopie řidičského průkazu
 • kopie technického průkazu
 • plná moc (stáhnout zde)
 • platný doklad o zákonném pojištění odpovědnosti a platný doklad o jeho zaplacení

Poškozený
(z připojištění čelního skla, nebo z havarijního pojištění) :
 • vyplněný dotazník pojišťovny
 • kopie řidičského průkazu
 • kopie technického průkazu
 • plná moc (stáhnout zde)
 • v případě leasingu DEVINKULACE ( uvolnění pojistného plnění )
 • platnou pojistnou smlouvu
 • doklad o zaplacení pojistky připojištění čelního skla, nebo havarijního pojištění

mobilní servis potřebné doklady
Produkty

Lokality

Beroun

Rokycany

Praha

Sedlčany

Příbram

Benešov

Plzeň

Nové Strašecí

Kladno

Rakovník

Ekologická likvidace